MŰSZAKI ALKALMASSÁG

     BGT Hungaria Kft. mind szervezetében, mind pedig személyi feltételeiben, munkatársai képzettségében és minősítésében teljes körűen kielégíti a legmagasabb szakmai igényeket a megbízó által elvárt feladatok ellátására nézve. Erre vonatkozóan az alábbi információkat adjuk.

Jogosítványok, engedélyek

     BGT Hungaria Kft. vezető munkatársai a környezetvédelmi kárelhárítás (tényfeltárás, beavatkozás tervezés, beavatkozás, kárelhárítási monitoring), vízjogi eljárások (kárelhárítási rendszerek és egyes műtárgyak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeztetése) és levegő védelmi feladatok (diffúz és pontszerű légszennyező források engedélyeztetése) területén az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek:

GP-T Gépészmérnöki (létesítményi és technológiai)
GT Geotechnikai tervezés
SZÉM3 Vízgazdálkodási építmények szakértése
SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.8. Vízgépészet
SZVV-3.9. Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
SZVV-3.10. Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
VZ-TEL Települési víziközmű tervezése
VZ-TER Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

     A kiemelkedő szintű környezetvédelmi - műszaki szakértelem elismerése, hogy BGT Hungaria Kft. vezető munkatársai készítették el a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából és a Minisztérium kiadásában megjelenő -- a hazai környezetvédelmi gyakorlatban iránymutatóként elfogadott -- Kármentesítési Útmutató sorozatban a tényfeltárás és monitoring, valamint a mennyiségi kockázatfelmérés módszertanát bemutató köteteket. BGT Hungaria vezetője, Dr. Gondi Ferenc a hazai környezetvédelem területén a gyakorlati tapasztalatok mellett jelentős tudományos és oktatói tevékenységet is végez. A földtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja és az MTA Környezetgeokémiai Albizottságának titkára. Tudományos publikációi hazai és nemzetközi kiadványokban jelennek meg. Egyetemi oktatóként az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének szervezetében évek óta részt vesz a környezetföldtan egyetemi oktatásában. A Minisztérium szakértőjeként részt vett az EU CARACAS-CLARINET programjának munkájában. Az ELTE JTI keretében elvégezte a környezetvédelmi szakjogász képzés programját. Szakmai, tudományos és oktatói tevékenységéért a Magyar Mérnöki Kamara 2004-ben a Környezet Védelméért díjjal tüntette ki.

Minőségbiztosítási rendszerek bemutatása

     BGT Hungaria Kft. elkötelezetten törekszik megrendelői, vevői teljes körű elégedettségét elérni és szolgáltatásainak magas színvonalát fenntartani. A cél elérése érdekében BGT Hungaria Kft. két független minőségirányítási rendszer vezetett be és működtet: az ISO 9001: 2009 szerinti tanúsítást és a NAH Mintavételi akkreditációját. A két rendszer részletes ismertetését a további fejezetek tartalmazzák

Felszereltség

     BGT Hungaria Kft. teljes körűen rendelkezik a környezetvédelmi szolgálatatások elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi felszereltséggel és minősítéssel. A felülvizsgálati munkák során, a rendelkezésre álló dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések és kötelezések áttekintése és értékelése mellett alapvető fontosságú a világszínvonalú eszközökkel végzett mintavételi és analitikai eljárások alkalmazása. Az eredmények értékeléséhez és interpretálásához, a vizsgált területeken észlelt szennyeződések várható viselkedését és hatásait modellező és elemző környezeti kockázatértékeléshez (Environmental Risk Assessment), illetve a várható hatások mértékének függvényében szükséges beavatkozások mérlegeléséhez (Risk Based Corrective Action) az elméleti tudás mellett megfelelő szoftverek alkalmazása is nélkülözhetetlen.