SZOLGÁLTATÁSAINK KÖRE

     BGT Hungaria tevékenysége a feladat célja és jellege alapján az alábbiak szerint csoportosítható:

Környezeti auditálás

 • ingatlanok tulajdonosváltozásához illetve privatizációhoz kapcsolódó I. és II. fázisú auditok
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok

Környezeti állapotfelmérés, tényfeltárás

 • alapadatok feldolgozása
 • hidrogeológiai feltárások, szivárgáshidraulikai vizsgálatok
 • talaj-, talajlevegő- és talajvíz vizsgálatok
 • a szennyeződés mértékének és kiterjedésének meghatározása
 • környezeti kockázatfelmérés (mennyiségi és minőségi)
 • a kockázatfelmérésen alapuló intézkedési-beavatkozási javaslat (Risk Based Corrective Action; RBCA)

Környezetvédelmi beavatkozások

 • kárelhárítási tervezés, kármentesítési rendszerek kiépítése, koordinálása, projektirányítás
 • kármentesítési technológiák szállítása és alkalmazása
 • környezettechnológiai tervezői művezetés
 • hosszútávú monitoring programok

Környezetvédelmi informatika

 • kármentesítésekhez, monitoringokhoz kapcsolódó alfanumerikus és térinformatikai környezetvédelmi adatbázisok létrehozása, működtetése, karbantartása (datacenter szolgáltatás)
 • ESRI geoadatbázisok, ArcGIS Server publikáció, böngészőn működő ügyfélre szabott GIS platformok, egyedi funkciókkal